مبدل برق خورشیدی و خودرو سنگین

اینورترخورشیدی تکنو پارس 12000W
حراج

اینورترخورشیدی تکنو پارس 12000W

17,800,000 تومان
اینورترخورشیدی تکنو پارس 6000W
حراج

اینورترخورشیدی تکنو پارس 6000W

8,960,000 تومان
حراج

مبدل برق خودرو تکنو پارس 4000W

7,400,000 تومان
اینورترخورشیدی تکنو پارس 2000W
حراج

اینورترخورشیدی تکنو پارس 2000W

5,470,000 تومان
اینورترخورشیدی تکنو پارس 1000W
حراج

اینورترخورشیدی تکنو پارس 1000W

2,850,000 تومان